Referenciák

Kétéltű járművek

SWIMBUS 12.01

Ebben az összetett prototípus fejlesztési projektben a hajóüzemhez kötődő tervezési feladatokat végeztük el. Sok esetben a legnagyobb kihívást a többfunkciós járművekre jellemző egyedi problémáknak a megoldása jelentette. Mivel a tervezett járműnek egyszerre a hajó és a busz feladatkörét is el kell látnia, összhangban a vonatkozó hatósági előírásokkal, így számos alkalommal szembesültünk a szokásos hajótervezési gyakorlaton kívül eső műszaki feladatokkal, amelyeket sikeresen teljesítettünk.

Kétéltű lánctalpas kotrógép

Egyetemi szakdolgozat keretein belül végzett stabilitási és úszóképességi szempontú vizsgálat és működési tartomány vizsgálata kétéltű lánctalpas kotrógépek témakörében.

Személyhajók

Szent Benedek

A projekt során feladatunk egy 20 m-es balatoni személyhajó üzemi csőrendszeri átépítésének és gépészeti átépítésének a megtervezése és dokumentálása volt.

44,9 m-es személyszállító katamarán

A projekt során egy 44,9 m-es személyszállító hajó terveinek véglegesítését végeztük el megrendelői igényeknek megfelelően. Fő feladatunk volt, hogy a befogadóképességet 250 főről megnöveljük úgy, hogy a változtatások után is megfeleljen a hajó a Hajózási Hatóság által előírt előírásoknak.

Szélkirálynő

A katamarántest átépítéséhez készítettünk lézerszkenneres felmérés után gyártási terveket. A far részen a vízkiszorító rész átalakításra került, aktív kormányzásra alkalmas hajtóművek kerültek beépítésre és egy szkeg elhelyezése történt. A fedélzet a far és az orr részen is átalakult.

Tengeri yacht

A projekt során 3 dimenziós koncepciós terveket készítettünk a hajó belső átalakításához megrendelői igényeknek megfelelően.

Teherszállító járművek

Dona átépítés

Egy 1939-ben épült önjáró JB&Z-FRATERNITE típusú áruszállító motorhajó tolt bárkává történő átalakítását végeztük el a projekt során.

VI Uszály

A projekt során a Tisza hulladékmentesítési feladatainak elvégzésére is alkalmas önjáró hajó elkészítését tűzte ki célul a hajó üzemeltetője. Ehhez alapul egy 1979-es építésű Ny. Vízig 6 nevű munkaterületi uszály szolgált.

Z429

A projekt során egy Z400 típusú önjáró szárazáru szállító hajó átalakítása volt a feladatunk. A hajó üzemeltetőjének a célja a Tisza hulladékmentesítési feladatainak elvégzésére is alkalmas hajó létrehozása volt

VIKIV bárka

A projekt során Waterking GP-H112 és BE-H112 típusú moduláris típuspontonok felhasználásával egy teherszállító bárka tervezését és hatósági dokumentálását végeztük el.

Úszómunkagépek

MAHARD-107

Az úszólétesítmény egy platformra telepített mobil munkagéppel különféle vízépítési és vízi rakodási munkára alkalmas. A projekt során az úszómunkagép fedélzetén található lánctalpas kotrógép cseréjének tervezését, a pontontest szerkezeti módosításának tervezését és az ezzel összefüggő mérnöki kalkulációkat végeztük el. Egy későbbi fázisban pedig az úszómunkagép működési tartományát terjesztettük ki 3. zónáról 2. zónára.

MAHARD-108

Az úszólétesítmény platformra telepített mobil munkagépekkel különféle vízépítési és vízi rakodási munkára alkalmas. A munkaplatform két konfigurációban kialakítva használható; autódaruval és cölöpverő géppel felszerelve. A munkagép tervezését, dokumentálását és a hozzá tartozó számításokat végeztük el.

MAHARD-108 A-B

Az úszólétesítmény egy moduláris pontonmezőre telepített mobil munkagéppel különféle vízépítési és vízi rakodási munkára alkalmas. Az úszómunkagép két (mederben) támasztó cölöppel van ellátva. A munkagép tervezését és a jóváhagyási dokumentálását végeztük el.

VIKIV úszómunkagép

A projekt során Waterking GP-H112 és SPH-H112 típusú moduláris típuspontonok felhasználásával egy lánctalpas kotrógép fogadására alkalmas úszómunkagép tervezését és hatósági dokumentálását végeztük el.

SM ponton

Feldatunk a Soil-Mec moduláris rendszerbe csatolható, a GANZ Danubius Watercrane and Craft kft. által kidolgozott cölöpölő rendszer fogadására alkalmas ponton szerkezet tervezése volt.

Bercel

Az úszólétesítmény egy platformra telepített mobil munkagéppel különféle vízépítési és vízi rakodási munkára alkalmas. A FETIVIZIG úszómunkagépén elhelyezett lánctalpas kotrógépet cserélték le egy másik típusra, az ezzel kapcsolatos tervezést és dokumentálást végeztük.

Optimus úszómunkagép

A projekt során egy olyan úszómunkagép létrehozása volt a cél, amely szűk munkavézési területeken is képes cölöpölési munkát végezni a projekt költség optimalizálását szem előtt tartva.

Optimus színpad

A projekt során egy meglévő úszómunkagép átalakítása volt a feladatunk. A cél az volt, hogy az átalakítás után az úszómunkagép vízi színpadként tudjon funkcionálni, de igény esetén visszaalakítható legyen az eredeti úszómunkagéppé is.

Többfunkciós úszómunkagép

A projekt során Baars típusú moduláris pontonelemek felhasználásával háromféle úszómunkagép formációt kellett terveznünk. A fő úszómunkagép egy 71 tonnás cölöpölő gép befogadására alkalmas kialakítású platform volt, amelyet a cölöpölési munkálatok befejezése után két egymástól függetlenül működő, lánctalpas kotrógép befogadására alkalmas úszómunkagépre lehet szétszerelni.

S 3500 Markolókanalas úszókotró munkagép szállítószalaggal

Az úszómunkagép egy kotrógépből és a hozzá tartozó szállítószalag rendszerrből áll. A munkagépeket hordozó pontonmező különböző pontonok modulok összeállításával épült meg. Az üzemeltető vízről végrehajtott kotrási (homok és kavics kiemelési) feladatokat végez . A meglévő munkagép honosítási tervdokumentációját készítettük el.

MAHARD 7112 típusú úszómunkagép

Az úszólétesítmény egy platformra telepített mobil munkagéppel különféle vízépítési és vízi rakodási munkára alkalmas. Az úszómunkagépén elhelyezett lánctalpas kotrógépet cserélték le egy másik típusra; az úszómunkagép számára engedélyezett üzemeltetési környezet a 3. hajózási zónáról a 2. hajózási zónára került kiterjesztésre és segédgép csere történt. Ezek dokumentálását és a hozzá tartozó számításokat végeztük el.

ÉDUVÍZ 502-szárazárúszállító uszály

Az uszály számára engedélyezett üzemeltetési környezet a 3. hajózási zónáról a 2. hajózási zónára került kiterjesztésre, a változó üzemeltetési körülményeknek való megfelelőséget vizsgáltuk.

Kishajók

TATN

Megrendelő által megadott minta hajó alapján 7 m hosszúságú prototípus hajó megtervezése és tervdokumentáció elkészítése volt a feladatunk.

Ezüst Villám

Megrendelő által megadott minta alapján 11,78 m hosszúságú prototípus hajó megtervezése és tervdokumentáció elkészítése volt a feladatunk.

Csíbor kisgéphajó honosítás

A projekt során egy külföldön vásárolt nyitott fedélzetű felépítmény nélküli alumínium kisgéphajó került honosításra.

Rozmár kisgéphajó honosítás

A projekt során egy külföldön vásárolt nyitott fedélzetű felépítményes alumínium kisgéphajó került honosításra. A kisgéphajó a munkaterületi úszólétesítmények kiszolgálását hivatott végezni.

STAGE-12

A projekt során a feladatunk egy WIA UH425 Turistic típusú muntifunkciós hibrid hajtású kabinos motorcsónak funkcióinak bővítése volt megrendelői igények szerint. Ennek megfelelően a megépült hajó egy helyváltoztatásra képes, változtatható méretekkel rendelkező, fedéllel ellátható víziszínpadként is képes működni.

Ramatel-1

A projekt során egy külföldön vásárolt nyitott fedélzetű felépítmény nélküli alumínium kisgéphajó került honosításra.

Ramatel-2

A projekt során egy külföldön vásárolt nyitott fedélzetű felépítményes alumínium kisgéphajó került honosításra. A kisgéphajó a munkaterületi úszólétesítmények kiszolgálását hivatott végezni.

Úszóművek, úszóházak, stégek

Tiszayacht típusponton

Feladatunk a projekt során, megrendelői igények szerint megadott méretekkel és teherbíró képességgel rendelkező moduláris típuspontonok tervezése volt, amelyek cölöpökkel való lehorgonyzásra alkalmasak.

Úszóház

Megrendelői igények szerint egy magán tavon telepített, magán felhasználású úszóház vízkiszorító részének megtervezése volt a feladatunk. A projekt során a felépítményt tervező építészmérnökökkel együttműködve alakítottunk ki egy olyan úszóművet, amely alkalmas az Eurocode szabványoknak megfelelő könnyűszerkezetes lakóház alapjaként szolgálni a vízen.

Hellowood fauszoda

A projekt során a feladatunk egy dunai fauszoda koncepciós terveinek elkészítése volt, többféle méretű úszómű vizsgálatával és az eredmények összefoglalása egy tanulmányban, amely a Hello Wood Studio által elkészített megvalósíthatósági tanulmány részét képezte.

Lupa tó típusponton

A típusponton elemek kombinációjából szabadon alakítható ki bármilyen stégrendszer és úszóműves kishajó kikötő. 

Mátra

A projekt során az ex. Mátra átépítésének tervezése volt a feladat. Tulajdonos váltás után cégünk lett megbízva az átépítés jóváhagyási dokumentációjának elkészítésével. Az átalakítás célja, hogy a főfedélzeten a meglévő két fedélzetiház közé egy felépítmény épüljön, amelynek ponyvatetővel ellátott felső fedélzete is járható. Valamint a meglévő hátsó fedélzeti házban egy vizes blokk és egy lakótér kialakítása.

VOGUE teraszponton

A projekt során feladatunk egy nagyhajó kikötőként is funkcionáló úszómű átépítésének tervezése volt megrendelői igények szerint.

Érdi tó pontonok

A projekt során a feladatunk egy mesterséges tavon lévő szigeteket összekötő pontonhidak illetve egy L alakú úszóműves csónakkikötő megtervezése volt.

Kikötői engedélyezések

Mályi napozóstég

Mályi közigazgatási területén elhelyezkedő bányatavon moduláris műanyag úszótestekből összeállított napozóstég tervezése és engedélyeztetése.

Kékszalag Port kikötő – Balatonfüred

Feladatunk a Mahart Tiszayacht típuspontonok felhasználásával egy meglévő cölöprendszerbe illeszkedő úszóműves kishajó kikötő megtervezése és hatósági engedélyezési dokumentációjának elkészítése volt.

Tiszaug kikötő

Meglévő kishajó kikötő bővítése miatt létesítés módosítási- és használatbavételi engedélyezése.

Alsóörs Ezüsthíd csónakkikötő

Meglévő csónak kikötő fennmaradási és időszakos üzemeltetési engedélyezési eljárása, a kikötő bejárati jelzések létesítési terve.

Sygnus kirakodó kikötő

Pakson, a Dunán úszóműves nagyhajó rakodóhelyet terveztünk. A kikötő úszómű szerkezetét, annak jóváhagyási- és gyártási tervdokumentációját, továbbá a kikötő létesítési terveit készítettük el.

Sygnus kishajó kikötő

Pakson, a Dunán kishajó kikötőt terveztünk. A kikötő úszómű szerkezetét, annak jóváhagyási- és gyártási tervdokumentációját, továbbá a kikötő létesítési terveit készítettük el.

Reverse engeneering

Moselland

A projekt során 3d scanner segítségével egy 27m-es személyhajó hajótestének stabilitás és úszóképesség vizsgálatra alkalmas minőségű héjmodelljét készítettük el.

Crowline E6 ponyvázó

Crowline E6 kishajó ponyvázó gépéhez (a takaróponyva szabásmintához) 3D héjmodell készítése lézer szkennelt pontfelhő alapján.

Ponton felújítás

A projekt során egy úszómunkagép elemeként szolgáló 25 m hosszúságú csőponton renovációjának tervezése volt a feladatunk. A meglévő úszótest több helyen javíthatatlan sérülést szenvedett emiatt az úszótest újbóli legyártására volt szükség az úszómunkagéphez való csatlakoztathatóság megtartásával. Bizonyos részeken a korábbi üzemeltetői tapasztalatok alapján pedig konstrukciós módosításokat végeztünk a szerkezet megerősítése érdekében.

Hajócsavar felmérés

A projekt során egy tengeri yacht motorcseréje miatt a meglévő hajócsavarról adatokra volt szükségünk, amelyet a hajócsavar gyártója nem tudott szolgáltatni. Ebből a célból a hajócsavar 3D felmérését végeztük és készítettük el a háromdimenziós modelljét.

Gépészeti átalakítások

ClonBio vízkivételi mű

A meglévő kikötő úszóműre egy vízkivételi mű gépészetének és csőrendszerének tervezése.

Kormányrendszer mozgató mechanika tervezés

A feladatunk egy 45 m-es személyhajó meglévő kormányrendszerét meghajtó mechanikának a megtervezése volt ebben a projektben. A katamarán kialakítású hajótesten adott volt a két kormánylapát, kormánytengelyek és kormánytönkcsövek, így a kihívást az jelentette, hogy az adottságokhoz igazodva, emellet a megrendelői igényeket és a hatósági előírásokat is szem előtt tartva, gyárthatóság és alkatrészek szempontjából is a leghatékonyabb és legkevésbé költséges kormányműködtető mechanikát tudjuk megvalósítani.

Jégvirág X. főgép cseréje

A feladatunk volt a Jégvirág X. nevű jégtörő hajó főgépcseréjével kapcsolatos összes tervezési munka elvégzése és hatósági engedélyes terveinek elkészítése.

Mérnöki kalkulációk és vizsgálatok

SB12.01 Aláfutásgátló

A feladatunk egy kétéltű jármű aláfutás gátlójának közúti megfelelőségének ellenőrzése volt “végeselemes” módszerrel majd az eredmények revideálása 1:1-es méretarányú modell segítségével a Közlekedéstudományi Intézet szakértőinek felügyeletével.

SB12.01 Áramlástan

SB12.01 típusú kétéltű jármű áramlástani jellemzőit vizsgáltuk ebben a projektben. A cél az volt, hogy olyan megoldásokat keressünk, amelyek segítségével csökkenthetőek a hajó úszása közbeni vízáramlásból adódó ellenállások, növelve ezzel az utazási sebességet és optimalizálva a jármű fogyasztását.

eSWIMBUS stabilitás

Feladatunk a projekt során egy SB12.01 típusú kétéltű személyszállító busz hajtáslánc fejlesztésével összefüggésben elkészített prototípus jármű stabilitásvizsgálati dokumentációjának elkészítése volt.

Színpadtető szilárdsági vizsgálata 2. hajózási zónára

Egy úszómunkagép átalakításának részfeladataként egy kereskedelmi forgalomban kapható moduláris elemekből összeállítható színpadtető megfelelőségének vizsgálatát és dokumentálását végeztük el 2. hajózási zónában való használat és az adott munkagépre való telepítés esetén.

Lengéscsillapító gerincek tervezése

Feladatunk a projekt során három különböző R3 zónában üzemelő tengeri úszódaru munkavégzés közbeni lengését csökkentő lengéscsillapító gerincének megtervezése volt.

Lemezvastagság mérés

Több úszómunkagép időszakos szemléjének okán az úszótestek lemezvastagságának mérése és Hajózási Hatóság felé történő dokumentálása volt a feladatunk.